STANDARTLAR/RAYLI

OEM
Referans
Tarih
Tanım
NSS
Diğer Gereklilikler
Sürtünme
Önerilen Kaplama
Yorum
Sektör
Tür
RATP
ST0001-01 Indice D
1.06.2012
400
0,12 - 0,18
GEOMET 500 A
 
Ray 
Bağlantı Elemanları